User-agent: * Disallow: /admin/ Disallow: /cpanel/ Disallow: /includes/ Sitemap: http://www.flexspecialisten.nl/sitemap.xml

Privacyverklaring Flexspecialisten

Januari 2019


Over deze privacyverklaring

Flexspecialisten Holding N.V. (KvK-nummer 51594420) is gevestigd op Raadhuislaan 30, Oss. We zijn een toonaangevende speler op het gebied van flexwerk in de sectoren Food en Logistiek. We zijn actief in de volgende disciplines: HR-advies, training & opleidingen, werving & selectie, uitzenden, detacheren en payrolling.


Deze privacyverklaring is voor u van toepassing als u aan ons voor een van onze activiteiten informatie verstrekt. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.


Persoonsgegevens behandelen en beveiligen we zo zorgvuldig mogelijk, conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming) hieraan stelt.


Cookies
Om goed te functioneren, maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de pagina's die u bezoekt en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft.


Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.


Gebruik persoonsgegevens

Uw gegevens worden op verschillende manieren verzameld. Dit gebeurt wanneer u gegevens op onze website invult, wanneer u per mail of telefonisch gegevens aan ons verstrekt of wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft bij een van onze vestigingen.


We verzamelen uw gegevens om verschillende redenen, onder meer omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden gebruikt voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van eventuele arbeids- en/of bemiddelingsovereenkomsten en/of om onze diensten beter op u af te stemmen. Door het verzamelen van persoonsgegevens proberen we, met uw toestemming, de kwaliteiten van de werknemer en de wensen van de werkgever zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


De volgende gegevens vragen we bij inschrijving:


  • Contactgegevens
  • NAW-gegevens: naam, adres en woonplaats
  • Leeftijd en geboortegegevens
  • Geslacht
  • Het identiteitsbewijs (inclusief nationaliteit en BSN-nummer)
  • De werkvergunning
  • Het curriculum vitae (inclusief opleiding, stages, werkervaring, opleidingen en trainingen)
  • Gegevens over uw beschikbaarheid
  • Referenties.

Als er een dienstverband wordt aangegaan, vragen we aanvullende informatie voor de salaris- en verzuimadministratie. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en relevante informatie.


Rechten

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over wat er met uw persoonsgegevens gedaan wordt en waarom het van belang is dat we deze van u ontvangen. U heeft daarnaast het recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen we uw gegevens verwijderen, zolang er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren. Verder heeft u het recht op beperking van de verwerking. Indien gewenst zullen we uw gegevens in een gangbare, gestructureerde vorm overdragen (dataportabiliteit). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het verstrekken van de gegevens geeft u toestemming dat wij deze gegevens voor de benoemende doeleinden mogen gebruiken. U heeft het recht om deze toestemming in te trekken.


Andere partijen

We verstrekken uw gegevens ook aan derde partijen als hier noodzaak voor is. Te denken valt aan de verwerking van (loon)administratie en opdrachtgevers die banen aanbieden waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Deze partijen dienen zich te houden aan contractueel vastgelegde verplichtingen en andere geheimhoudingsverplichtingen. De verstrekking van de persoonsgegevens gebeurt alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst.


Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen. Als u zich bij ons inschrijft, zullen we uw persoonsgegevens (cv) vier weken bewaren of indien u toestemming heeft gegeven een jaar. Na deze vier weken of dit jaar zullen we uw schriftelijke toestemming vragen om verlenging van (nogmaals) één jaar.


Bij het inschrijven geeft u ook uw identiteitsgegevens. Als u geen toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren en er geen sprake is van een dienstverband, zullen we uw identiteitsgegevens maximaal vier weken bewaren.


Als u bij ons in dienst bent of bent geweest, moeten we voldoen aan de wettelijke verplichtingen die hieraan zijn gesteld. We zullen uw persoonsgegevens daarom tot twee jaar na einde dienstverband bewaren. Bepaalde persoonsgegevens hebben een langere bewaartermijn, zoals de gegevens die we in het geval van fiscale verplichtingen dienen te verstrekken.


Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. De aan ons verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Hiervoor gelden strikte procedures en zijn veiligheidsmaatregelen getroffen.


Wijzigingen

Mochten dit regelement gewijzigd worden, dan zal de recentste versie beschikbaar zijn op onze website.


Nederlands recht

Op deze verklaring is het Nederlands recht van toepassing.


Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flexspecialisten Holding N.V.? Dan kunt u contact opnemen via info@flexspecialisten.nl of 088 594 01 00.


Datalek

Als er sprake is van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken we u dit direct te melden.

Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl